November 04, 2010

Latihan Kebakaran 2010

Tarikh: 4 Nov 2010
Masa : 11:05 pagi


"mangsa" kebakaran - telah disembunyikan di pondok jagamurid-murid berkumpul di padang sekolahguru memeriksa kehadiran pelajar