Objektif Sekolah

              Objektif Sekolah


 1. Membangunkan modal insan yang cemerlang, berasaskan sistem pendidikan yang berkualiti, relevan dan holistik.
2. Meningkatkan potensi diri ke tahap yang optimum.
3. Menerapkan nilai-nilai murni sebagai warganegara Malaysia yang bertanggungjawab.
4. Perkongsian pintar dengan pelbagai pihak.