SARANA & Komuniti

Berdasarkan AGM 2019, pemilihan AJK adalah seperti berikut.