Februari 10, 2016

Pertukaran Syarikat Kawalan Keselamatan SekolahPada malam 31 Januari 2016 maka berakhirlah kontrak Syarikat Pengawal Keselamatan Century Security. Proses pertukaran syarikat perlu dilakukan pada pukul 12.00 tengah malam yang perlu dihadiri oleh wakil pentadbir sekolah dan wakil dari PPD Sabak Bernam. Wakil pentadbir sekolah ialah guru besar sendiri iaitu Tuan Haji Mohd Multazam Khair B. Mohd Affandi. Syarikat Kawalan Keselamatan yang baru ialah Syarikat Richworld Security. Sepertimana namanya, syarikat yang kaya raya (agaknya..)