November 27, 2014

Minggu Bahasa & Minggu Pendidikan Khas 2014

Minggu persekolahan yang ke 40 dan 41 telah dipilih untuk menjalankan Minggu Bahasa (MB) dan Minggu Pendidikan Khas (MPK). Kedua-dua program tersebut dijalankan serentak tetapi mempunyai pengisiannya yang berbeza. Objektif MB adalah untuk meningkatkan minat murid untuk membaca bahan bacaan seperti buku dan kamus. Di samping menitikberatkan tulisan tangan yang cantik. Antara aktiviti yang dijalankan ialah tulisan cantik, mencari dan mewarna benda tersembunyi, kuiz kosakata dan pertandingan mewarna poster.

Manakala objektif MPK adalah untuk memberikan pendedahan umum kepada murid akan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI). Murid perdana diberi peluang untuk berkawan dan bermain dengan murid PPKI secara lebih mesra. Antara aktiviti MPK adalah pertandingan mewarna, pertandingan kuiz, mewarna dan mencari benda tersembunyi.

Semoga kedua-dua program dapat memberi impak yang positif kepada murid dan meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada kedua-dua setiausaha program atas usaha mereka menjayakan program-program tersebut.

Murid Pra juga dilibatkan

Murid T1 sedang menjalani aktiviti


Upacara penyampaian hadiah

Barisan guru-guru

Senarai gambar pemenang

Gambar penerima hadiah