Mei 29, 2017

Fire Drill 2017

Pada 17 Mei 2017 satu sesi latihan kebakaran telah dilaksanakan. Program ini melibatkan semua warga kerja sekolah termasuk murid-murid dan juga kakitangan swasta. Latihan kali pertama ini merupakan satu ketetapan dan dibuat di peringkat sekolah. Untuk latihan kedua, pihak bomba dan penyelamat akan dipanggil bersama.

Semua guru dan kakitangan telah diberikan taklimat dan murid juga telah dimaklumkan akan prosedur keselamatan yang perlu dipatuhi, kecuali waktu pelaksanaan dirahsiakan supaya murid peka dan dalam keadaan berwaspada. Program ini dikendalikan oleh unit keselamatan di bawah Unit HEM. Apa yang ditekankan pada latihan kali ini ialah :

1. Murid sedar akan prosedur keselamatan
2. Murid mengetahui laluan kecemasan dan kawasan berkumpul
3. Murid dapat mengenalpasti bunyi loceng kecemasan
4. Murid tidak panik ketika bergerak
5. Murid mematuhi arahan guru ketika berkumpul

Semoga dengan latihan pada kali ini dapat memberi manfaat kepada semua biarpun ada kekurangan, ia perlu ditambahbaik pada latihan kedua nanti. Tahniah dan terima kasih kepada semua yang terlibat.

Foto :

Murid berkumpul mengikut kelas

Guru mengawasi pergerakan murid

Penerangan oleh ketua keselamatan

Guru menanda bilangan murid

Murid dalam keadaan waspada

En Mat Isa (PK HEM) memberi respon

Ketua keselamatan, Cikgu Ashraf memberi
maklumbalas
Taklimat sebelum hari latihan

Penerangan laluan kecemasan (hari sebelum)

Cara pelaporan kepada ketua