April 05, 2016

3K : Latihan Kebakaran Kali Pertama

Pada 31 Mac yang lalu, satu latihan kebakaran telah diadakan. Latihan kebakaran ini dikelola oleh Unit Keselamatan di bawah Unit 3K Hal Ehwal Murid. Objektif latihan kebakaran ini adalah sebagai langkah berjaga-jaga, mengetahui laluan kecemasan dan juga sebagai memenuhi takwim tahunan HEM. Sasaran latihan pada kali ini adalah semua warga SKTR termasuklah pekerja swasta, pekerja kantin dan juga staf sokongan.

Terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan program ini. Nantikan Latihan Kebakaran 2.0 pula.

Foto sekitar latihan.

Murid menggunakan laluan kecemasan

Murid berbaris dan tidak panik

Pn Junaidah memberikan taklimat khas

Guru-guru juga mengambil peranan

Sempat berposing di waktu kecemasan :)

Murid berbaris mengikut kelas

tuan Guru Besar memantau perjalanan latihan

Setiausaha Keselamatan memberi taklimat